info@ggzintentiezorg.nl
GGZ Intentie Zorg Warfheem - Noorderstraat 24 - 9989 AA Warffum - Groningen

GGZ Intentie Zorg biedt zorg, begeleiding en (dag)opvang aan jong dementerenden

In PGB-WLZ wooninitiatief “WARFHEEM”

Dementie treft helaas ook jongere mensen. We spreken van jongdementie als iemand voor het 65e jaar de diagnose dementie krijgt. Ook bij deze vorm van dementie ontstaan vaak geheugen- en gedragsproblemen, die na verloop van tijd toenemen. Mensen met dementie op jonge leeftijd krijgen bij GGZ intentie zorg begeleiding die past bij hun gedrag.


Welke ondersteuning biedt GGZ intentie zorg aan jong dementerenden

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding betekent dat wij je ondersteunen in je eigen omgeving, zodat je zo zelfstandig mogelijk de regie kunt voeren over je eigen leven. Begeleiding op maat vanuit de WMO provincie Friesland.

Semimurale zorg (respijt)

In het Warfheem bieden we ook tijdelijke zorg om de mantelzorg te ontlasten voor tenminste 156 etmalen per jaar.

Intramurale zorg (24/7)

Ons pand biedt gezellige, kleinschalige woningen, speciaal voor mensen die al op jonge leeftijd aan dementie lijden en daarom niet meer thuis kunnen wonen.


Ook in het Warfheem: zorg in de laatste levensfase

Palliatieve zorg

In het Warfheem kan iedereen die ongeneeslijk ziek is terecht voor palliatieve zorg. Palliatieve zorg is de zorg die gegeven wordt aan iemand die niet meer beter wordt.

Terminale zorg

In het Warfheem verlenen we ook terminale zorg aan iedereen voor wie duidelijk is dat het leven nog ongeveer drie maanden zal duren. Onze zorg staat dan in het teken van het zo goed mogelijk afscheid nemen van het leven en de naasten.

Afscheidshuis

In het Warfheem is verder een opbaarkamer aanwezig, waar u naar wens gebruik van kunt maken.